NA POTOKU

Polako suton prikrada se, silazi U lisnu goru — u zavičaj mio; Rađa se mjesec i po dugoj stazi Padaju sjenke, i san trepti ti’o. Šumore breze, dršće list do lista, Mrmori potok ispod vrba stari’; Odbleskom mekim dijamanta čista Modru mu trsku zlatan crvić zari. Noseći snoplje preko niske brvi Na drugu stranu potoka,…