Biografija Aleksa Šantić

Aleksa Šantić (1868 – 1924) rođen je u Mostaru, a tu je proveo i veći deo života i umro.

Bio je jako vezan za Mostar, retko kad ga je napuštao, tu su bili u Dučić i Svetozar Ćorović koji su tamo pokrenuli časopis „Zora”.

Dučić je pisao o njmu u knjizi „Moji saputnici”.

Svi su bili okupljeni oko društva „Gusle”.

Od 1891. do 1901. je objavio 3 knjige pesama (plodan pesnik).

Prvo je bio pod uticajem Zmaja i Radičevića, ali i Ilića i Hajnea – romantičari.

On šalje Popoviću pesme da ih objavi u Srpskom glasniku, a onda Bogdan Popović objavio kritiku koja je Šantiću teško pala, kritikovao je njegov stil pisanja, okarakterisao ga je kao epigona romantičara, uputio ga je da se okrene moderni, rekao je da mu nisu jasne misli, ali da poseduje talenat, smatrao je da nova osećajnost mora da pronađe nova izražajna sredstva.

Šantić se okrenuo nemačkoj moderni, nije bio zainteresovan za francusku modernu.

Posle 1912,13 je psihički oboleo, došao je u Beograd na lečenje.

Pisao je: ljubavnu poeziju, elegije, rodoljubivu, socijalnu, deskriptivnu i refleksivnu poeziju.

Pstavio je iza sebe 6 knjiga pesama, ali nisu sve umetnički podjednako uspele – najbolje su posle kritike Popovića (u prvoj deceniji).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s