PAHULjE

Pjevala je zima svoju pjesmu staru; Praminjô je snijeg i veselo pleo Od srebrnih niti svoj široki veo, I rasprostirô ga svuda po Mostaru. U zasjedi cure čekale su momke: Nanula se klepet čuo po sokaku, Padale su grude po svakom junaku, Uz drhtavi smijeh i radosti gromke. I ti nekud prođe, u mahalu, sama;…

POD VRBAMA

Sjaj đurđevske zore rane Padao je preko strana, A ti kradom gazila si U rijeku, ispod grana. Vranu svilu tvoje kose Mrsio je vjetar ti’o; Ja, dršćući kao trska, Pod vrbom sam skriven bio. Srebrn talas o hrid golu Rasipô se meko, mekše; Ja na tvoja njedra bacih Struk vrijeska i melekše. Ti zatrepta, mila,…

POD JORGOVANOM

“Ko ti, šćeri, pokida đerdane? Ko ti prosu biser i merdžane?” “Jutros rano ja u baštu, mati, Odoh prve jorgovane brati, Za đerdan mi zape rosna grana, Pa se prosu ispod jorgovana…” “A što su ti mutne oči tako? Kô da nisi spavala nikako?” “Negdje slavuj pjevaše sa grane, Pa ga slušah sve do zore…

NE VJERUJ

Ne vjeruj u moje stihove i rime Kad ti kažu, draga, da te silno volim, U trenutku svakom da se za te molim I da ti u stabla urezujem ime, — Ne vjeruj! No kasno, kad se mjesec javi I prelije srmom vrh modrijeh krša, Tamo gdje u grmu proljeće leprša I gdje slatko spava…

NA POTOKU

Polako suton prikrada se, silazi U lisnu goru — u zavičaj mio; Rađa se mjesec i po dugoj stazi Padaju sjenke, i san trepti ti’o. Šumore breze, dršće list do lista, Mrmori potok ispod vrba stari’; Odbleskom mekim dijamanta čista Modru mu trsku zlatan crvić zari. Noseći snoplje preko niske brvi Na drugu stranu potoka,…